หน้าหลัก arrow ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
สถิต พูลเพิ่ม
สสอ.ท่าบ่อ

Contact
ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ
อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
ประเทศไทย
43110

042431049
042431145

หากท่านมีเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ ขอเชิญส่งข้อร้องเรียนมาได้ครับ

Download / ดาวโหลดข้อมูลติดต่อเป็นแบบ VCard

:: ส่งเมล์ติดต่อสอบถาม

ชื่อผู้ติดต่อสอบถาม

เบอร์เมล์ผู้ติดต่อ

หัวเรื่องที่ติดต่อ


MSG / ข้อความติดต่อสอบถาม

ให้สำเนาส่งเมล์ฉบับนี้กลับไปหาท่านด้วย


 

 


Internal Site
Food safety ท่าบ่อ
กลุ่มงานวิชาการ
คลังภาพกิจกรรม
KPI COCKPIT
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เว็บไซต์แนะนำ
สสจ.หนองคาย
ชมรม สธ.ประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
สุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์ สช.ภาคอีสาน
NHSO Budget
สาระน่ารู้

images/stories/bullet[2].gifโรคไข้เลือดออก
images/stories/bullet[2].gifโรคเลปโตสไปโลซิส
images/stories/bullet[2].gifโรคบลูเซลโลซิส
images/stories/bullet[2].gifโรคเมลิออยโดสิส

Polls
เว็บไซต์ นี้เป็นอย่างไร
  
ผู้เยี่ยมชม เป็นใครบ้าง