สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ PhotoGallery

 
คลังภาพกิจกรรม
Catalogue:
 »511220กีฬาสีสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (23)
 »511226กีฬาสี สสอ.ท่าบ่อ (19)
 »520110กีฬาสี CUP ท่าบ่อ (26)
 »520114อบรมตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด (31)
 »520212อบรมการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2552 (11)
 »520310วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาตื อำเภอท่าบ่อ วันที่ 10 มีนาคม 2552 (61)
 »520410พิธีรดน้ำขอพร สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2552 (17)
 »530624ประมวลภาพกิจกรรมรับประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขต 10 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 (30)
 »520813ประมวลภาพการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2553 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 (8)
 »530709ภาพกิจกรรมประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 (37)
 »541205ภาพกิจกรรม สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมเทศบาลเมืองท่าบ่อ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (4)
 »540102ภาพกิจกรรม ออกหน่วย พอสว. ที่บ้านนาบง หมู่ที่ ๗ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ (15)
 »541011ภาพกิจกรรมออกประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (9)
 »541023ภาพกิจกรรมร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ (10)
 »541219ภาพกิจกรรม การประกวด อสม. ดีเด่นจังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๔ ณ สำนักงานสาธารรสุขอำเภอท่าบ่อ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ (15)

Search:

Catalogue » 541023ภาพกิจกรรมร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรมเก่า หน้า [1] , [2]                 เปิดชมแล้ว  tumblr hit counter ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ  ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ  หมู่ที่ 6   ตำบลท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย โทร.042 431049
[Admin]